Стан співробітництва між Україною і Республікою Молдова в галузі залізничного транспорту

Договірно-правова база

Двосторонні міжнародні договори

20.03.95 р. підписано Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту.

Укрзалізницею розроблено проект Угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Державним Підприємством “Залізниця Молдови” про залізничне сполучення через державний кордон. Проект Угоди був переданий Молдовській стороні під час другого засідання Спільної Українсько-Молдовської комісії з питань розділу майна об’єктів залізничного транспорту (м.Київ, 7.04.99 р.).

24.10.96р. була підписана міжвідомча Угода про кооперацію та спеціалізацію виробництва між Міністерством транспорту України і Міністерством транспорту і шляхового господарства Республіки Молдова (зареєстрована в Міністерстві економіки України 16.12.96р. за №62-10/36), яка вже втратила чинність. З метою продовження коопераційних зв’язків в 1999 р., Консорціумом “Укрзалізпром” розроблено новий проект Угоди  про виробничу кооперацію між Міністерством транспорту України і Міністерством транспорту і зв’язку Республіки Молдова. Проект Угоди з додатками узгоджено з Молдовською стороною, на цей час проект Угоди проходить узгодження  в причетних міністерствах і відомствах України. Підписання Угоди передбачається найближчим часом.

Багатосторонні міжнародні договори

Взаємовідносини між Україною і Республікою Молдова в галузі залізничного транспорту регулюються як на двосторонньому рівні, так і шляхом багатостороннього співробітництва в таких міжнародних організаціях залізничного транспорту: В рамках ОСЗ Україна і Республіка Молдова є учасниками таких найважливіших міжнародних договорів: В робочих органах ОСЗ залізничні адміністрації України і Республіки Молдова співробітничають з правових, економічних, технічних питань, в тому числі з питань розробки комплексних заходів щодо розвитку міжнародних транспортних коридорів.
З моменту створення Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (1992р.) на її засіданнях була узгоджена і передана для підписання координаційним органам Співдружності ціла низка проектів міждержавних і міжурядових документів СНД з питань залізничного транспорту, з яких 12 підписані.

Радою підписано і затверджено більше 70 міжнародних документів - багатосторонніх міжнародних договорів міжвідомчого характеру, правил, інструкцій, інших відомчих нормативних документів. В цих документах зафіксовані узгоджені рішення відносно розділу парку вагонів і контейнерів, умов перевезень пасажирів і вантажів в міждержавному сполученні, тарифної політики, порядку  взаєморозрахунків, взаємної відповідальності залізниць, безпеки руху, єдиних технічних вимог утримання рухомого складу, шляхового господарства залізниць, спільних науково-дослідних робіт і т.д.
В рамках Ради проводяться щорічні Тарифні конференції повноважних представників залізничних адміністрацій держав-учасниць СНД - робочого органу Тарифної угоди. Тарифна політика Укрзалізниці і ДП "Залізниця Молдови" базується на загальних принципах, що зафіксовані в документах, прийнятих на рівні голів урядів держав-учасниць СНД і на міжвідомчому рівні - на щорічних Тарифних конференціях.

Міжнародні договори з питань розвитку міжнародних транспортних коридорів

1. Проект Трансєвропейської залізничної магістралі Північ-Південь (TER/ТЕЖ).

Проект має на меті розвиток ефективної системи залізничних і комбінованих перевезень на території центрально - і східноєвропейських держав, яка має бути сумісною та інтегрованою із західноєвропейською залізничною мережею і відповідати відповідним стандартам Європейської угоди про міжнародні магістральні залізничні лінії (AGC/СМЖЛ), Європейської угоди про найважливіші лінії міжна-родних комбінованих пере-везень і пов’язані об’єкти (AGTC/СЛКП). Найважливіші міжнародні магістральні залізничні лінії, визначені цим проектом, проходять також через території України і Молдови. Україна і Молдова не приймають участь в цьому проекті.

Україна приєдналась до AGC/СМЖЛ в 1986 р.

Україна не є членом AGTC / СЛКП. Текст СЛКП, а також відповідні пропозиції щодо приєднання України до цієї угоди направлялися Мінтрансу листом Укрзалі-зниці від 27 січня 1994 року №ЦЗІ-53.

2. "Критський" транспортний коридор №9 Гельсінкі - Київ/Москва - Одеса/Кишинів/ Бухарест - Александрополіс.

29.03.98р. в м.Вільнюс, Литва, Міністрами транспорту Литви, Молдови, Білорусі, Болгарії, Росії, Румунії, України, Фінляндії та представником Комісії Європейських Спільнот підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку Критського коридору №9.
 

3. Транспортний коридор Європа - Кавказ - Азія.

8.09.98 р. головами держав і урядів Азербайджану, Вірменії, Болгарії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Румунії, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, України підписано Основну багатосторонню угоду про міжнародний транспорт по розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія.

4. Транспортні проекти ОСЗ

Залізничні адміністрації України і Молдови, як члени ОСЗ, приймають участь в транспортних проектах ОСЗ.
На XXII Сесії Наради Міністрів транспорту Організації співробітництва залізниць (червень 1994р.) прийнята Програма удосконалення залізничного сполучення між Європою і Азією, включаючи комбіновані перевезення.
На XXV сесії Наради Міністрів транспорту Організації співробітництва залізниць (червень 1997р.) підписана Угода про організаційні та експлуатаційні аспекти комбінованих перевезень в сполученні Європа-Азія.
Програмою і Угодою визначені основні перспективні напрямки розвитку залізничного сполучення між Європою і Азією, які також проходять через територію України і Молдови.
Результати робіт по Програмі будуть розглянуті на ХХVІІ Сесії Наради Міністрів ОСЗ (червень 1999 р., м. Астана, Казахстан).
 

Про стан вирішення питання щодо розділу майна об’єктів залізничного транспорту між Україною і Республікою Молдова

В листопаді – грудні 1998 р. завершено передачу на баланс Львівської залізниці майна залізничних об’єктів, що розташовані на дільниці Мамалига-Ларга-Сокіряни (територія Чернівецької області), здійснено також передачу кадрової і технічної документації. Львівською залізницею і ДП “Залізниця Молдови” затверджено технологію роботи на цій дільниці, керування рухом поїздів здійснюється українською стороною.
У відповідності з домовленістю, досягнутою на другому засіданні Спільної Українсько-Молдовської комісії з питань розділу майна об’єктів залізничного транспорту, розташованих на суміжних територіях України і Республіки Молдова (м.Київ, 7.04.99 р.) 30 квітня п.р. здійснено  передачу об’єктів залізничного транспорту, розташованих на території Одеської області, на баланс Одеської залізниці. Одеська залізниця прийняла такі об’єкти: ст. Климентове,  ст. Кучурган, рзд. Карабуцени, рзд. 121 км, ст. Болград, ст. Фрікацей, ст. Лиман, ст. Рені. З 30 квітня 1999 р. Одеська залізниця здійснює керування експлуатаційною роботою на цих об’єктах, завершена також передача кадрової і технічної документації.

Укрзалізницею розроблено проект Угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Державним Підприємством “Залізниця Молдови” про залізничне сполучення через державний кордон. Проект Угоди був переданий Молдовській стороні під час другого засідання Спільної Українсько-Молдовської комісії з питань розділу майна об’єктів залізничного транспорту.

20 травня 1999 р. в м.Одеса відбулася нарада представників Державної адміністрації залізничного транспорту України і Державного підприємства “Залізниця Молдови”. На нараді був укладений Договір про спільну діяльність між Укрзалізницею і ДП “Залізниця Молдови” (діє до 31 грудня 1999 р.), затверджені зміни до “Тимчасової технології роботи дільниць Слободка - Тимкове - Ковбасна - Рибниця, Роздільна - Кучурган - Новосавицька - Бендери, Бендери - Чимішлія - Бесарабяска - Болград - Етулія - Рені - Джюрджюлешти , після розділу залізничного майна  між Республікою Молдова і Україною”, розглянуто проект “Технології роботи прикордонного переходу Рені - Джюрджюлешть - Галац”. На нараді досягнуті домовленості з питань тарифної політики та інших питань взаємодії залізниць України і Республіки Молдова.
Планується також проведення трьохсторонньої  зустрічі представників залізничних адміністрацій України, Молдови, Румунії з метою узгодження технології роботи прикордонного переходу Рені (Україна) – Джюрджюлешть (Молдова) – Галац (Румунія).

Про Міждержавну програму довгострокового (на 10 років) економічного співробітництва України з Республікою Молдова

Укрзалізницею здійснюються конкретні заходи з метою виконання Заходів щодо реалізації Міждержавної програми довгострокового (на 10 років) економічного співробітництва України з Республікою Молдова по таким напрямкам:
Розвиток міжнародного Критського транспортного коридору №9 (дільниця: Київ-Вінниця-Жмеринка-Бендери- Кишинів-Унгени)
В 1999 році заплановано здійснити заходи щодо реабілітації залізничної інфраструктури, а саме – на дільниці Київ-Роздільна заплановано здійснити капітальний ремонт колії – 62 км, середній ремонт – 122 км, комплексно-оздоровчий ремонт – 137,7 км.
Подальший розвиток виробничої кооперації промислових підприємств залізничного транспорту, що виконують ремонт залізничного рухомого складу і виробляють запчастини для потреб залізничного транспорту
Консорціумом “Укрзалізпром” розроблено проект Угоди  про виробничу кооперацію між Міністерством транспорту України і Міністерством транспорту і зв’язку Республіки Молдова. Проект Угоди з додатками узгоджено з Молдовською стороною, на цей час проект Угоди проходить узгодження  в причетних міністерствах і відомствах України. Підписання Угоди передбачається найближчим часом.

         В.М.Кацалуха